Dyrektor:  mgr Joanna Marzec


   


 

Zastępca dyrektora:  mgr Elżbieta Piekarska