SPRZĄTANIE ŚWIATA – 2019r.


        W dniach 25-26 września 2019r. w Szkole Podstawowej w Seceminie przeprowadzona została akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”. Ma ona na celu podniesienie świadomości dbania o czystość i porządek w najbliższym otoczeniu. 
          Udział w niej wzięły wszystkie klasy szkoły podstawowej wraz z nauczycielami. Każda klasa miała wyznaczony do posprzątania teren. 
             Akcja przeprowadzona została we współpracy z Urzędem Gminy w Seceminie. Sprzątanie świata koordynowały panie Beata Kałucka i Urszula Walasek.