Wycieczka uczniów klas IV
na Wyżynę Krakowsko-Częstochowską

 

Uczniowie klasy IVa i IVb pod opieką wychowawców i p. Beaty Kałuckiej brali udział w niezwykłej wycieczce na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Wyjazd zaplanowano już dużo wcześniej, ale ze względu na pogodę mógł się on odbyć dopiero 1 października 2018r. Wtedy też było słonecznie, ciepło i spacer ścieżką przyrodniczą wśród skał wapiennych zdecydowanie podobał się wszystkim uczestnikom.

Pierwszym punktem wycieczki było Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach, gdzie uczniowie pod kierunkiem przewodnika zwiedzili Jaskinię Głęboką . Poznali wiele ciekawych informacji na temat historii jej powstania, jej wielkości, głębokości. Mogli obserwować przebieg procesów krasowych kształtujących podziemne próżnie. Bardzo interesujący okazał się widok  nietoperzy, które wykorzystują jaskinię jako dzienne schronienie od wiosny do jesieni, jak również jako miejsce zimowego spoczynku.

Uczniowie brali też udział w zajęciach praktycznych – w warsztatach Od ziarenka do bochenka. Osoby prowadzące przybliżyły uczestnikom wiedzę na temat historii wytwarzania pieczywa. Czwartoklasiści mogli użyć żaren do zrobienia mąki. Następnie wyrobili i wypiekali podpłomyki (płaskie placki chlebowe). Na koniec warsztatów degustowali swoje wypieki posmarowane dżemem.

Ostatnim punktem wycieczki był Mirów,  spacer wokół ruin zamku i wysłuchanie opowieści o Szlaku Orlich Gniazd.

Wycieczka była swoistą lekcją przyrody, historii, języka polskiego, a nawet WF.