Secemin - moja mała Ojczyzna
            W dniu 14 września 2018r. w ramach realizacji projektu ”Secemin – moja mała Ojczyzna” uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawcami uczestniczyli w wycieczce po miejscach pamięci narodowej. Najpierw odwiedzili pomnik w Psarach, gdzie minutą ciszy uczcili pamięć obrońców Ojczyzny. Potem poznali historię krwawej niedzieli w Bichniowie, gdzie pod pomnikiem oddali cześć pomordowanym mieszkańcom wioski. Na zakończenie wycieczki zobaczyli obelisk w Krzepinie i usłyszeli o walkach partyzanckich toczących się w tych okolicach w czasie II wojny światowej.