Projekt edukacyjny dla klas I-III
„Secemin – Moja Mała Ojczyzna” 

        W związku z setną rocznicą obchodów Odzyskania Niepodległości przez Polskę, harmonogram zadań dla klas I-III wzbogacił się o projekt edukacyjny „Secemin – Moja Mała Ojczyzna”. Projekt obejmował wiele zadań, które realizowane były w ciągu całego roku szkolnego przez uczniów klas I-III szkoły podstawowej. W sektorze klas I-III pojawiła się gazetka ścienna, która w jasny i wyrazisty sposób trafiła do odbiorców ukazując herb Secemina w całej okazałości oraz lokalizację Gminy Secemin i okolicznych miejscowości na mapie. Znalazły się tam również zdjęcia i widokówki z naszej gminy oraz bieżące informacje. 
                Pierwszy etap -to cykl wycieczek po Miejscach Pamięci Narodowej w Gminie Secemin: Bichniów, Krzepin, Psary. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali opowieści o czasach dla nich niezrozumiałych i tragicznych dla narodu polskiego. Z ogromną czcią i szacunkiem oddali hołd bohaterom narodowym, czcząc ich pamięć minutą ciszy, wiązankami kwiatów i płonącymi zniczami. 
            Kolejnym etapem były lekcje historii w Szkolnej Izby Pamięci, które przyniosły wiele pytań, wzruszeń i refleksji. Zgromadzone eksponaty wzbudziły zainteresowanie przeszłością naszej ojczyzny i tym jak dawniej wyglądała polska szkoła. 
                Kontynuacją projektu była kolejna wycieczka do Muzeum Wsi Polskiej w Seceminie w posiadłości pana Sławomira Krzysztofika. Uczniowie byli bardzo zainteresowani zgromadzonymi eksponatami i zadawali wiele pytań, a nawet zaskakiwali swoją wiedzą o dawnych przedmiotach codziennego użytku. 
             Ewaluacja projektu zakończyła się konkursem wiedzy o Gminie Secemin oraz konkursem plastycznym „Najpiękniejsze zakątki Secemina”. Projekt cieszył się wśród uczniów dużym zainteresowaniem i przyniósł pozytywne efekty dydaktyczno -wychowawcze, które wykazali uczniowie w konkursie wiedzy o Gminie Secemin.