DZIEŃ KOWKURSÓW
W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 

        13 czerwca 2019r. w klasach nauczania zintegrowanego odbyły się następujące konkursy: 

1. Konkurs wiedzy o regionie „ Secemin moja mała ojczyzna”. 
2. Konkurs wiedzy o zdrowiu. 
3. Konkurs szybkiego czytania. 

    KONKURS WIEDZY O REGIONIE był podsumowaniem realizowanego całorocznego projektu edukacyjnego „Secemin moja mała ojczyzna” . 
   Celem konkursu była : 
• Pogłębienie wiedzy o Gminie Secemin. 
• Upowszechnianie walorów Secemina i okolicznych miejscowości. 
• Poszerzenie wiedzy o zabytkach i historii regionu. 
• Umiejscowienie Secemina ma mapie. 
       Konkurs odbył się w dwóch etapach: konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zabytki Secemina”, test wiedzy o Gminie Secemin. 
      Pierwsze miejące w konkursie zajęła drużyna klasy III, drugie miejsce zajęła klasa IIb, trzecie miejsce przypadło klasie Ib. Wszyscy uczestnicy świetnie radzili sobie z pytaniami konkursowymi, wykazując się dużą wiedzą o swojej małej ojczyźnie. W nagrodę zwycięskie drużyny otrzymały piękne dyplomy, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe widokówki z zabytkami i najciekawszymi miejscami gminy Secemin. 

        Zdrowie jest postrzegane przez współczesnego człowieka jako jedna z najbardziej znaczących wartości w jego życiu. Umiejętności i nawyki związane ze stylem życia, a więc i te, które dotyczą zdrowia kształtują się we wczesnym okresie życia. 

        KONURS WIEDZY O ZDROWIU miał na celu : 
• wdrażanie do dbałości o zdrowie 
• kształtowanie nawyków higienicznych; 
• utrwalenie zasad zdrowego stylu życia; 
• wyrabianie umiejętności współdziałania i współpracy w grupie. 

Konkurs miał charakter rywalizacji zespołowej. 

Pierwsze miejsce w konkursie zajęła klasa III, w kategorii klas drugich pierwsze miejsce zajęła klasa IIa, a w kategorii klas pierwszych klasa Ib

        KONKURS SZYBKIEGO CZYTANIA odbył się w poszczególnych kategoriach wiekowych. Sprawdzano szybkość i poprawność czytania. 

Konkurs wygrali: 

• Klasy pierwsze : Gil Martyna 
• Kasy drugie: Stefański Eryk 
• Klasa trzecia: Piśkorska Katarzyna 

    Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe długopisy. Organizatorami konkursów byli wychowawcy klas I-III p. Beata Malus, p. Bożena Marszałek, p. Grażyna Wypych, p. Marzena Zgódka, p. Beata Augustyniak.