XVII Gminny Konkurs Czytelniczy
„Czy znasz polskie legendy?”

 

        W dniu 3 czerwca odbył się w naszej szkole XVII Gminny Konkurs Czytelniczy pod hasłem „Czy znasz polskie legendy?”. Konkurs zorganizowała biblioteka szkolna. Celem konkursu było między innymi: rozwijanie zainteresowań czytelniczych, rozbudzanie uczuć patriotycznych, pobudzanie do rywalizacji oraz wykorzystanie tekstu literackiego do nauki i zabawy. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas trzecich z naszej szkoły oraz ze Szkoły Podstawowej w Radkowie. Pytania konkursowe dotyczyły trzech obszarów. Pierwszy sprawdzał znajomość treści legend autorstwa Wandy Chotomskiej. Uczniowie odpowiadali w formie pisemnej na zadane pytania i rozpoznawali legendy na podstawie wylosowanego fragmentu. W drugim obszarze trzecioklasiści zmierzyli się z testem dotyczącym wiedzy ogólnej o Polsce i Polakach. Kolejne zadania konkursowe dotyczyły pracy biblioteki i życia szkolnego. Znajomość tej dziedziny potwierdzili rozwiązując krzyżówkę i odgadując zagadki. W miłej i przyjaznej atmosferze uczniowie rywalizowali indywidualnie. Trudną dla uczniów okazała się pierwsza konkurencja, kolejne nie sprawiły większych problemów. Bardzo dobrze wypadła wiedza o Polsce i Polakach. Uczniowie znają swoją Ojczyznę i nazwiska słynnych Polaków. 

        Czuwające nad przebiegiem konkursu Jury sprawdziło prace i podliczyło punkty. Po sześciu konkurencjach wyniki ukształtowały się następująco: pierwsze miejsce z dorobkiem 51 punktów zdobył uczeń Sebastian Bernat z SP Radków, drugie Piotr Stolarski z SP Secemin– 49 punktów i trzecie miejsce zajęła uczennica Katarzyna Piśkorska uzyskując 45 punktów, także z naszej szkoły. Po zmaganiach konkursowych nie obyło się bez poczęstunku, który ufundował szkolny sklepik. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy, każdy otrzymał też nagrodę książkową. 

        To było przede wszystkim święto książki, czytania i czytelnika. Wszyscy uczestnicy po raz kolejny udowodnili, że czytanie jest bardzo ważną umiejętnością człowieka pomocną przy zdobywaniu wiedzy. Nie ma chyba osoby, która choć raz w życiu nie słyszałaby jakiejś legendy. Czytane od dawien dawna przybliżały nam historię naszego narodu, uczyły nas, co jest dobre, a co złe.