Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 

 

        Z sukcesem zakończyliśmy zmagania w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Uczniowie  dotychczasowych klas gimnazjalnych ze  Szkoły Podstawowej im. Jana Zawady wykazali się szeroką wiedzą zdobywając tytuły finalistów z zakresu: historii, chemii, matematyki, geografii. Możemy pochwalić się pięcioma takimi tytułami:

Paulina Grabowska - finalistka konkursów z geografii i matematyki
Magdalena Idziak - finalistka konkursu z chemii
Cezary Zawada - finalista konkursu z historii
Karolina Dyszkowska - finalistka konkursu z historii

Uczniowie zmagali się z zadaniami konkursowymi na etapie szkolnym, powiatowym a następnie wojewódzkim, uzyskując liczbę punktów uprawniającą do uzyskania tytułu finalisty. Sukcesy uczniów możliwe były dzięki ich ogromnemu wkładowi pracy i zaangażowaniu ale także dzięki aktywności nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów. Opiekunami uczniów byli: pani Beata Kałucka - geografia, pani Monika Piśkorska - historia, pani Danuta Rokosz - chemia, pani Henryka Sikorska - matematyka. Gratulujemy uczniom, nauczycielom i rodzicom uczniów.