SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI

 

        29 listopada 2018r.  odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Profilaktyki, który jest stałą imprezą   profilaktyczną  organizowaną dla uczniów.

        Celem działań profilaktycznych w tym dniu  jest zachęcanie uczniów do dbania o bezcenny skarb, jakim jest zdrowie, własne i innych osób, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka, profilaktyka przemocy oraz profilaktyka uzależnień.
       Działania przebiegały  z podziałem na  dwa  etapy edukacyjne : klasy edukacji wczesnoszkolnej oraz klasy IV-VIII z klasami gimnazjalnymi. Hasło tegorocznego dnia profilaktyki to ,,Zdrowo żyj z całych sił”

        Uczniowie  w tym dniu uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, m.in.:

-  Cyberprzestępczość  i cyberprzemoc, prowadzonych przez przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej,

-  Odpowiedzialność nieletnich za czyny karalne oraz czym są dopalacze?– przygotowanych przez policję

 -  Żyj bezpiecznie – prowadzonych  przez strażaków z PSP Włoszczowa 

-  ,,Świat uczuć i emocji”  oraz ,,Jak radzić sobie z agresją swoją i innych?” prowadzonych przez specjalistów z PPP we Włoszczowie.                                                                                                                  

    Poza wyżej wymienionymi działaniami klasy czwarte uczestniczyły w zajęciach ,,Zdrowe odżywianie to podstawa zdrowego życia” oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Uczniowie klas  drugich i trzeciej wzięli udział w kursie ,,Ratujemy i uczymy ratować ”a pierwszoklasiści spotkali się na zajęciach z policjantem, dotyczących bezpieczeństwa w szkole i na drodze. Dzieci poszerzyły wiedzę na temat zdrowego odżywiania,  zdrowego stylu życia. Zapoznali się z nową piramidą zdrowia, która funkcjonuje od 2016r. Uczniowie przypomnieli sobie zasady resuscytacji  krążeniowo- oddechowej oraz układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Zajęcia te przeprowadzone były przez nauczycieli szkoły podstawowej. Ponadto wszyscy uczniowie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych ,  prowadzonych przez wychowawców. Piątoklasiści  uczestniczyli  w warsztatach ,,Organizacja czasu wolnego” przygotowanych przez bibliotekarzy z  Biblioteki Publicznej w Seceminie.                                                                                                                          
    Odbyły się zmagania konkursowe,  gdzie zadania były następujące:                                                
przygotowanie zdrowego śniadania i omówienie składników odżywczych użytych  produktów,                                                                                                                                      
– wykonanie plakatu na temat ,,Zdrowo żyj z całych sił”                                                               
konkurs wiedzy dotyczący zdrowego odżywiania i tematyki uzależnień .                                               

    Ostatnim elementem tegorocznego dnia profilaktyki był apel podsumowujący zmagania tego ciekawego dnia i ogłoszenie wyników rywalizacji. Na koniec  ucz. kl. III gimnazjum zaśpiewała piosenkę z tekstem ,,Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi…”, co było zachętą do pozytywnego nastawienia się do życia.
    Klasyfikacja konkursowa przedstawia się następująco:
I miejsce    -    kl. Va
II miejsce    -    kl. VII
III miejsce    -    kl. Vb
wyróżnienie    -    kl VI i IIIB
Pozostałe klasy otrzymały upominki  za udział w konkursach.

      Nagrody we wszystkich konkursach podczas dnia profilaktyki ufundowane zostały przez Gminę Secemin. Mamy nadzieję że wiedza na temat zdrowego stylu życia zostanie naszym uczniom w pamięci i przerodzi się w praktykę.