DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

 

W ramach obchodów „Europejskiego Dnia Języków” 3 października 2018r. w naszej szkole nauczyciele języków obcych zorganizowali „Dzień Języków Obcych” dla klas IV-VIII SP oraz IIIAB gimnazjum. Każdą klasę reprezentowało 3 uczniów. 

Wyznaczeni przedstawiciele zmagali się z różnorodnymi zadaniami: multimedialnymi, literackimi, geograficznymi, gramatycznymi. Brali udział w konkurencjach takich jak: krzyżówki, rebusy, dialogi, wykreślanki wyrazowe, „biegane” dyktando, memory game, tworzenie angielskich i polskich wyrazów z podanego wyrazu. Ponadto chętni uczniowie z poszczególnych klas przygotowali plakaty pod nazwą: ”Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”, które ozdabiały korytarz szkolny. Zadania angażowały, bawiły i ciekawiły! 

Aby nadać temu wydarzeniu rangę oraz wzmocnić siłę konkurencji między zespołami, przewidziano obcojęzyczne nagrody książkowe za zdobycie największej ilości punktów w kategorii klas IV-VI oraz VII SP-III gimnazjum oraz nagrody pocieszenia dla pozostałych uczestników, które sponsorowała Spółdzielnia Uczniowska. Podstawowym celem „Dnia Języków Obcych” jest ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków obcych, szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami; promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować oraz propagowanie uczenia się języków przez całe życie. 

I miejsce ex aequo w kategorii klas IV-VI: 

Klasa Vb: Julia Pigulak Karolina Tuora Artur Wojtasik 

Klasa VI: Olgierd Belicki Kacper Konieczny Maciej Walasek 

I miejsce w kategorii klas VII SP- III Gim.

Klasa IIIB: Patrycja Kostecka Aleksandra Pasoń Paulina Grabowska 

Pozostali uczestnicy konkursu: 

Klasa IVa : Majka Biała, Michał Górski, Piotr Marzec 

Klasa IVb: Anita Kijas, Kinga Jędras, Oskar Wiśniewski 

Klasa Va: Nikola Kwiatkowska, Igor Michalecki, Kacper Nowak  

KlasaVII: Aleksanda Duś, Maciej Sychowicz, Milena Zug  

KlasaVIIIa: Tatiana Makówka, Natalia Żaczkiewicz, Zuzanna Trela  

KlasaVIIIb: Zuzanna Kraszewska, Kinga Gwiazda, Bartłomiej Idziak 

Klasa IIIA: Iga Gul, Magdalena Idziak, Aleksandra Tuora